Under 26 Discount £10 Ticket Offer
 

1962 -1969

Cinderella, Rossini

(Bryden Thomson / Colin Graham / Emanuele Luzzati) Dec 1969

 

The Undertaker, Purser

(Alexander Gibson / lan Watt-Smith / Bernard Culshaw) Sept 1969

 

Albert Herring*, Britten

(Roderick Brydon / Anthony Besch / Adam Pollock) May 1969

 

The Gondoliers, Gilbert & Sullivan

(James Loughran / Joan Cross / Jack Notman) May 1969

 

Così fan tutte*, Mozart

(Alexander Gibson / Anthony Besch / John Stoddart) May 1969

 

Full Circle*, Orr

(Alexander Gibson / lan Watt-Smith / Bernard Culshaw) May 1969

 

The Trojans, Berlioz

(Alexander Gibson / Peter Ebert / Hans Ulrich Schmückle) May 1969

 

The Gondoliers, Gilbert & Sullivan

(James Loughran / Joan Cross / Jack Notman) Dec 1968

 

Il ballo delle ingrate, Monteverdi

(Roderick Brydon / Peter Ebert / Jack Notman) Aug 1968

 

Peter Grimes, Britten

(Alexander Gibson / Colin Graham / Alix Stone) Aug 1968

 

Albert Herring*, Britten

(Roderick Brydon / Anthony Besch / Adam Pollock) May 1968

 

Götterdämmerung, Wagner

(Alexander Gibson / Peter Ebert / Michael Knight) May 1968

 

Madama Butterfly*, Puccini

(Alexander Gibson / Peter Ebert / David Wilby) May 1968

 

Boris Godunov*, Musorgsky

(David Lloyd-Jones / Michael Geliot / Ralph Koltai) May 1968

 

The Soldier's Tale*+, Stravinsky

(Alexander Gibson / Wendy Toye / Carl Toms) May 1968

 

Full Circle+, Orr

(Alexander Gibson / lan Watt-Smith / Bernard Culshaw) Apr 1968

 

The Marriage of Figaro, Mozart

(Alexander Gibson / Anthony Besch / John Stoddart) Apr 1968

 

The Soldier's Tale, Stravinsky

(Alexander Gibson / Wendy Toye / Carl Toms) Sept 1967

 

Otello*, Verdi

(Alexander Gibson / Anthony Besch / Ralph Koltai) May 1967

 

La bohème, Puccini

(Roderick Brydon / Peter Ebert / Peter Rice) May 1967

 

Das Rheingold, Wagner

(Alexander Gibson / Peter Ebert / Michael Knight) May 1967

 

Albert Herring*, Britten

(Roderick Brydon / Anthony Besch / Adam Pollock) May 1967

 

Così fan tutte, Mozart

(Alexander Gibson / Anthony Besch / John Stoddart) Apr 1967

 

Faust*, Gounod

(Roderick Brydon / Anthony Besch / Peter Rice) May 1966

 

Die Walküre, Wagner

(Alexander Gibson / Peter Ebert / Michael Knight) May 1966

 

Falstaff, Verdi

(Alexander Gibson / Peter Ebert / Peter Rice & Shelah Wells) May 1966

 

Albert Herring, Britten

(Roderick Brydon / Anthony Besch / Adam Pollock) Apr 1966

 

Don Giovanni*, Mozart

(Leon Lovett / Peter Ebert / Ralph Koltai) May 1965

 

Madama Butterfly, Puccini

(Norman Del Mar and Roderick Brydon / Peter Ebert / David Wilby) May 1965

 

Boris Godunov, Musorgsky

(Alexander Gibson / Michael Geliot / Ralph Koltai) May 1965

 

Otello*, Verdi

(Alexander Gibson / Anthony Besch / Ralph Koltai) May 1964

 

Don Giovanni, Mozart

(Leon Lovett / Peter Ebert / Ralph Koltai) May 1964

 

Faust, Gounod

(Alexander Gibson / Anthony Besch / Peter Rice) May 1964

 

L'Heure Espagnole+, Ravel

(Brian Priestman / Anthony Besch / Peter Rice) May 1963

 

Volo di Notte+, Dallapiccola

(Alexander Gibson / Peter Ebert / Ralph Koltai) May 1963

 

Die Entführung aus dem Serai, Mozart

(Leon Lovett / Peter Ebert / Peter Rice) May 1963

 

Otello, Verdi

(Alexander Gibson / Anthony Besch / Ralph Koltai) May 1963

 

Pelléas et Mélisande, Debussy

(Alexander Gibson / Denis Arundell / Mark King) June 1962

 

Madama Butterfly, Puccini

(Alexander Gibson / Denis Arundell / Mark King) June 1962